Management & financieel management bij familiebedrijven

Familie-management - financieel management voor familiebedrijven

Uw wens voor uw familiebedrijf: zakelijk succesvol én goede onderlinge verstandhoudingen

Familie Management ondersteunt u daarbij.

Door bijvoorbeeld met u en uw familie het gesprek aan te gaan over de bedrijfsstructuur: wie geeft leiding, wie zijn de stakeholders en wie houdt toezicht.

Als u wilt richten wij samen het familiestatuut in, waarbij de regels en structuur vastgelegd worden: hoe zit het financieel, wie heeft zeggenschap, hoe is de waardering en winstgerechtigheid van uw bedrijf geregeld.

Verder ondersteunt Familie Management met advies, interim management of structurele ondersteuning van de directie.

Ik wil graag contact

Blog Familie Management

Mijn kijk op de zaak

Ik ben Kees Burghgraef, register-accountant met jaren ervaring rond de specifieke omstandigheden van familiebedrijven.

Ik weet dat juist de manier waarop de soms technische zaken bespreekbaar gemaakt worden met alle betrokkenen belangrijk is. Dat bepaalt in grote mate het succes van de continuïteit en duurzaamheid van de onderneming èn de onderlinge relaties binnen de familie.

Wilt u meer weten hoe ik dat aanpak, bel 06 1438 2761 of mail.

Kees Burghgraef van Familie-management - financieel management voor familiebedrijven